Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane pregăteşte specialişti în domeniul psihologiei, sociologiei, asistenţei sociale, filosofiei, psihopedagogiei speciale şi pedagogiei învăţământului primar şi preşcolar. Totodată, prin cursurile de master sunt pregătiţi specialişti în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice şi dezvoltării comunitare, relaţiilor publice, consilierii psihologice, psihologiei judiciare şi psihologiei educaţiei.
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane are misiunea de a fi principalul furnizor local de resursă umană înalt specializată în domeniile în care oferă diplome, cea mai importantă sursă de expertiză la nivel regional în domeniile aplicate ale ştiinţelor sociale, cât şi un pol de excelenţă pe plan naţional în cercetarea ştiinţifică de ramură.

Temele de cercetare abordate de membrii Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane sunt:

  1. Excluziunea socială în variatele ei forme şi determinări
  2. Participarea socială în mediul urban
  3. Dezvoltarea durabilă şi calitatea vieţii
  4. Analiza psihologică a fenomenului de violenţă în rândul elevilor; dezvoltarea şi implementarea unor strategii de profilaxie şi intervenţie
  5. Impactul despărţirii temporare a copiilor de părinţi asupra dezvoltării socio-afective a acestora
  6. Specificul şi rolul procesărilor informaţionale automate în dinamica emoţiilor şi tulburărilor emoţionale
  7. Satisfacţii şi insatisfacţii în cariera didactică
  8. Cauzele eşecului şi succesului şcolar
  9. Aspecte psihosociale privind integrarea socială a persoanelor cu deficienţe senzoriale şi neuromotorii

Colectivul facultăţii se implică, de asemenea, în realizarea de cercetări aplicate prin care contribuie la elaborarea politicilor publice locale şi naţionale în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, comunicării publice

Plan_operational_FSSU_2022

Planul strategic al Facultății de Științe Socio Umane pentru perioada 2021-2025

Planul strategic al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane pentru perioada 2016-2020

Planul strategic al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane pentru perioada 2008-2012Plan Operațional al Facultății de Știinte Socio-Umane pentru anul 2021

 Planul operaţional al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane pentru anul 2020

Planul operaţional al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane pentru anul 2019

Planul operațional al Facultății de Științe Socio-Umane pentru anul 2018

Planul operaţional al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane pentru anul 2017

Planul operaţional al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane pentru anul 2016 

Planul operaţional al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane pentru anul 2015