PREZENTARE GENERALĂ SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială organizează programe de studiu atractive la nivel de studii de licenţă şi masterat, în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă și adaptate contextului socio-economic actual. La nivel de licență, candidații au posibilitatea de a se înscrie la specializările Sociologie, Asistență Socială și Resurse umane. Pentru aprofundarea cunoștințelor de specialitate și îmbunătățirea competențelor profesionale, studiile pot fi continuate urmând programele de masterat Gestiunea resurselor umane, Managementul serviciilor sociale, Dezvoltare socială și instituțională, Politici publice în asistență socială, Economie socială. În plus, domeniul Sociologie oferă posibilitatea perfecționării pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale, prin conectarea la cercetarea academică avansată, oferind oportunitatea de acces într-un teritoriu academic şi profesional extrem de atractiv.