Decan

conf. univ. dr. Karla Melinda Barth

Prodecani

conf. univ. dr. Mihai Marian

lect. univ. dr. Dragoș Dărăbăneanu

Membrii Consiliului Facultății de Științe Socio-Umane