PREZENTARE GENERALĂ ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

 

Misiunea Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei este pregătirea profesorilor pentru ciclul primar şi preşcolar alături de viitorii specialişti în psihopedagogie specială şi educaţie integrată.