SECRETAR ȘEF FACULTATE

ȘODINCA DANA MONICA


SECRETAR SPECIALIZARE

CORB ERIKA - programe de licență
                             - Asistență socială
                             - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Limba maghiară)
                             - Psihopedagogie specială
                             - Resurse umane
                             - Sociologie
                       - programe de master
                             - Gestiunea resurselor umane
                             - Managementul serviciilor sociale
                             - Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie
                             - Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

POPOVICI ADRIANA MARIANA - programe de licență 
                            - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IFR Oradea)
                            - Psihologie

ȘODINCA DANA MONICA - programe de licență 
                           - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF Oradea)
                           - Pedagogia învățământului primar și preșcolar (La Beiuș)
                    - program de master
                           -Educație integrată în învățământul primar și preșcolar

LABORANT

NAGY SIMONA