PREZENTARE GENERALĂ PSIHOLOGIE

 

Funcţionând în cadrul Universităţii din Oradea încă din anul 1996, Psihologia oferă tinerilor posibilitatea de a se pregăti la nivel de licenţă şi master în două domenii aplicative ale acesteia: psihologie clinică, consiliere şi psihoterapie; psihologie educaţională consiliere şcolară şi vocaţională.

A fi psiholog înseamnă să-ţi aduci aportul de împlinirea dezideratelor psihologiei: să cunoşti oamenii, să-i ajuţi să se dezvolte, să le ameliorezi suferinţele, să-i ajuţi să-şi rezolve problemele ce ţin de propriul EU, de relaţiile cu alţii sau de activitate.

Unde poţi lucra după finalizarea studiilor de licenţă şi master în domeniul Psihologie?

 • psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie;
 • psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională;
 • psiholog în specialitatea psihologia transporturilor;
 • psiholog în specialitatea psihologie aplicată în servicii;
 • psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
 • psiholog în specialitatea psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf;
 • psiholog şcolar;
 • specialist în relaţii publice;
 • cercetare în psihologie;
 • cadru didactic în învăţământul preuniversitar sau universitar etc.

Studenţii buni şi foarte buni beneficiază de burse, de schimburi studenţeşti în programe internaţionale sau de alte forme de recunoaştere a meritelor profesionale.

Colectivul de cadre didactice al Departamentului de Psihologie este constituit în majoritate din tineri doritori de performanţă, implicaţi şi deschişi spre relaţii de bună comunicare şi colaborare cu studenţii.

Activitatea de cercetare este ancorată la cerinţele realităţii, reflectând pe de o parte contextul socio-cultural, iar pe de altă parte nevoile oamenilor.

Preocupările cadrelor didactice sunt relevate şi de existenţa şi funcţionarea Centrului de Psihologie Aplicată, dar şi de gestionarea a două reviste indexate în baze de date internaţionale: Romanian Journal of School Psychology şi Fascicula Psihologie (CEEOL, Index Copernicus, SCIPIO)