Departamentul de Științele educației

Programul de studiu Pedagogia învățământului primar și preșcolar, IF, Oradea și Beius

Semestrul 1
FD Educație fizică I sem 1 Indrieș
FD Fundamentele pedagogiei sem 1 Barth
FD Fundamentele psihologiei sem 1 Sîrbu
FD Fundamentele psihopedagogiei speciale sem 1 Răcășan
FD Limba engleză I sem 1 Erdeli Ionuț
FD Limba franceză I sem 1 Erdeli Ionuț
FD Limba română I sem 1 Ciobanu
FD Practica ped. înv. preșcolar I sem 1 Laurian Fitzgerald
FD Psihologia educației sem 1 Ardelean
FD TMC sem 1 Barth

Semestrul 2
FD Educație fizică II sem 2 Indrieș
FD Limba engleză II sem 2 Erdeli Ionuț
FD Limba franceză II sem 2 Erdeli Gheorghe
FD Limba română II sem 2 Ciobanu
FD Literatura pentru copii sem 2 Ciobanu
FD Matematica învățământ primar și preșcolar sem 2 Alb Lupaș
FD Practica pedagogică înv. primar I sem 2 Laurian Fitzgerald
FD Psihologia dezvoltarii PIPP O PPS Beius Perte
FD Psihopedagogia jocului sem 2 Ardelean
FD TIC sem 2 Alb Lupaș
FD TMI sem 2 Berce

Semestrul 3
FD Didactica limbii și literaturii romane primar sem 3 Laurian Fitzgerald
FD Didactica matematicii în înv. primar și preșcolar sem 3 Alb Lupaș
FD Educație fizică III sem 3 Indrieș
FD Etică și integritate academică sem 3 Pătroc
FD Limba engleza III sem 3 Erdeli Ionuț
FD Limba franceză III sem 3 Erdeli Gheorghe
FD Literatura romana sem 3 Ciobanu
FD Management educațional (organizație școlară) sem 3 Florescu
FD Pedagogia invatamantului primar și prescolar anul II sem 3 Bochis
FD Practica pedagogică înv. primar II Erdeli Ionuț
FD Scriere și caligrafie sem 3 Vesa
FD Teoria evaluării sem 3 Berce

Semestrul 4
FD Didactica domeniului limba si comunicare prescolar sem 4 Laurian Fitzgerald
FD Educatie fizica IV sem 4  Indries
FD Educație plastică și didactica sem 4 Vesa
FD Educație timpurie sem 4 Erdeli Ionuț
FD Educației nonformală și dezvoltare comunitară sem 4 Muntean
FD Istoria ideilor și paradigmelor educaționale sem 4 Pătroc
FD Limba engleză IV sem 4 Erdeli Ionuț
FD Limba franceză IV sem 4 Erdeli Gheorghe
FD Metodologia cercetării sem 4 Bochis
FD Practica pedagogică înv. preșcolar II Erdeli Ionuț
FD Probleme actuale ale ortografiei sem 4 Ciobanu
FD Științe și didactica domeniului Științe sem 4 Petruș

Semestrul 5
FD Consiliere psihopedagogica PIPP sem 5 Perte
FD Didactica disciplinei „Dezvoltare personală” PIPP sem 5 Perte
FD Didactica DOS sem 5 Pătroc
FD Educația copiilor cu C.E.S. sem 5 Pascariu
FD Geografie și didactica geografiei sem 5 Marusca
FD Istorie și didactiac istoriei sem 5 Cuc
FD Managementul programelor și proiectelor educaționale sem 5 Florescu
FD Metode și tehnici de prelucrare a datelor în Ș.E. sem 5 Ardelean
FD Muzică și didactica educației muzicale sem 5 Muntean
FD Practica pedagogică înv. preșcolar III Erdeli Gheorghe
FD Psihopedagogia copilului cu dif. de înv. sem 5 Pascariu
FD Sociologia educației sem 5 Florescu

Semestrul 6
FD Didactica activitatilor extracurriculare sem 6 Berce
FD Didactica educatiei fizice sem 6 Indries
FD Didactica educației tehnologice sem 6 Vesa
FD Integrare și incluziunea la vârstele mici sem 6 Barth
FD Învățarea prin cooperare sem 6 Berce
FD Managementul clasei grupei sem 6 Florescu
FD Politici educaționale și sociale sem 6 Florescu
FD Practica pedagogica înv. primar III Erdeli Gheorghe
FD Practica pentru elaborarea lucrării de licență sem 6 Florescu
FD Psihopedagogia creativitatii PIPP PPS sem 6 Perte Andra
FD Psihopedagogia supradotatilor PIPP sem 6 Perte