PREZENTARE GENERALĂ SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială organizează programe de studiu atractive la nivel de studii de licenţă şi masterat, în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă și adaptate contextului socio-economic actual. La nivel de licență, candidații au posibilitatea de a se înscrie la specializările Sociologie, Asistență Socială și Resurse umane. Pentru aprofundarea cunoștințelor de specialitate și îmbunătățirea competențelor profesionale, studiile pot fi continuate urmând programele de masterat Gestiunea resurselor umane, Managementul serviciilor sociale, Dezvoltare socială și instituțională, Politici publice în asistență socială, Economie socială. În plus, domeniul Sociologie oferă posibilitatea perfecționării pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale, prin conectarea la cercetarea academică avansată, oferind oportunitatea de acces într-un teritoriu academic şi profesional extrem de atractiv.

Procesul de pregătire a specialiştilor este asigurat și prin activități de practică, departamentul având multiple parteneriate și colaborări cu organizații din mediul public și privat. În plus, studenții au posibilitatea de a-și dezvolta competențele profesionale și personale prin implicarea în diverse activități extracurriculare, precum cercuri ștințifice, acțiuni de voluntariat, conferințe și prin participarea la schimburi educaționale internaționale organizate prin programul Erasmus.

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este unul dinamic, în care își desfășoară activitatea cadre didactice cu un nivel înalt de pregătire, cu rezultate academice și de cercetare relevante, cu vizibilitate la nivel național și internațional.   Departamentul asigură conectarea la piaţa muncii atât prin buna pregătire profesională oferită studenţilor, cât şi prin atractivitatea profesiilor, fiind un departament în care studenţii își dezvoltă capacitatea de a înțelege lumea care ne înconjoară, relațiile dintre oameni, comportamentele oamenilor în societate, problemele sociale.

De la înființare, colectivul departamentului a derulat numeroase proiecte de cercetare care au contribuit la soluționarea diverselor probleme sociale la nivel local, regional, național și chiar European. Tematicile proiectelor și rezultatele obținute au avut impact semnificativ asupra îmbunătățirii policitilor sociale.