Având în vedere prevederile Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea actualizat conform reglementărilor Ordinul nr. 6463/02.10.2023, în ședința de Senat din data de 26.10.2023, vă rugăm să informaţi studenţii că depunerea cererilor pentru acordarea burselor sociale, precum și pentru celelalte categorii de burse, pentru semestru I al anului universitar 2023-2024, se va realiza până în data de 17.11.2023 (conform adresei atașate).

Calendarul şi lista cu actele necesare pentru depunerea dosarelor de bursă, actualizate conform noilor reglementări, vor fi postate pe site şi la avizierul facultăţii.

Acord privind prelucrare date personale burse studenti 2023
Acord privind prelucrare date personale pentru fiecare membru al familie 2023
Adresa reglementari burse
Cerere pentru acordarea bursei sociale 2023
Declaraţie pe proprie răspundere 2023
Salariu de bază minim net 30.09.2023