Școala Doctorală de Sociologie

Sociologia este una din cele 11 domenii în care se funcționează programe doctorale la Universitatea din Oradea, încă din 2002.

Studiile doctorale în sociologie sunt organizate de Școala Doctorală de Sociologie din cadrul Facultății de Științe Socio-Umane.

Doctoratul în sociologie la Universitatea din Oradea poate fi științific, axat pe cercetarea științifică avansată, care produce contribuții semnificative și originale la dezvoltarea cunoașterii în domeniu, sau profesional, centrat pe discipline profesionale și pe cercetare aplicată. Programul universitar de doctorat în sociologie durează de regulă 3 ani, beneficiază în fiecare an de un anumit număr de granturi de studii guvernamentale și de burse de studiu și se finalizează cu titlul științific de doctor în urma susținerii cu succes a Tezei de Doctorat de către studentul doctorand. În afara burselor guvernamentale, în ultimii ani un număr semnificativ de studenți doctoranzi au beneficiat de burse doctorale prin intermediul programelor POSDRU. De-a lungul celor trei ani de pregătire studentul doctorand beneficiază de supervizarea coordonatorului de doctorat și de sprijinul comisiei de îndrumare alcătuită din cadre ale Facultății de Științe Socio-Umane. Prin programul de pregătire universitară avansată studentului i se asigură participarea la cursuri de pregătire metodologică în domeniu, alte cursuri avansate în domeniu fiind încurajat să participe la proiecte de cercetare, și să-și materializeze rezultatele cercetării prin publicații și participări la reuniuni științifice.

De la înființarea programului de doctorat în Sociologie la Universitatea din Oradea au fost acordate peste 20 de titluri de doctori în Sociologie. În anul universitar  2015-2016 Școala Doctorală de Sociologie are 35 de studenți. Școala Doctorală de Sociologie are 6 coordonatori de doctorat.


Coordonatori de doctorat:

prof. univ. dr. Floare Chipea

prof. univ. dr. hab. Adrian Hatos (directorul Școlii Doctorale de Sociologie)

prof. univ. dr. hab. Sergiu Bălțătescu

prof. univ. dr. hab. Gavril Flora (asociat)

prof. univ. dr. hab. Antonio Sandu (asociat)

conf. univ. dr. hab. Claudia Bacter

 E-mail si arii de cercetare 

Alegeri pentru funcția de director al Școlii Doctorale de Sociologie (2017)

Metodologie alegeri

Calendar

Candidatură