Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Structură de clasă şi stratificare socială în România contemporană. Implicaţii pentru politicile publice şi de marketing cultural şi politic

TITLUL PROIECTULUI: STRUCTURĂ DE CLASĂ ŞI STRATIFICARE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ. IMPLICAŢII PENTRU POLITICILE PUBLICE ŞI DE MARKETING CULTURAL ŞI POLITIC

Cod: 92131/01.10.2008

Program: Program 4 Parteneriate în domeniile prioritare.

Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe

Perioada: 2008-2011.

Promotor: Universitatea din Bucureşti.

Membrii echipei partenerului PP2 Universitatea din Oradea: Floare Chipea, Adrian Hatos, Sorana Săveanu

Valoarea proiectului: 1800000 lei

Valoarea aferentă PP2: 215000 lei

 

Coeziunea şi dezvoltarea socială şi economică a României sunt afectate serios de inegalităţile sociale manifestate atât pe verticala straturilor sociale cât şi în plan teritorial. Politicile economice şi sociale trebuie să aibă în vedere repartiţia echitabilă a şanselor sociale, ceea ce presupune o cunoaştere în profunzime stratificării sociale a populaţiei ţării, a dinamicii acesteia şi a mecanismelor prin care aceasta se produce. Acest proiect construieste un cadru teoretic şi metodologic care permite analiza structurii şi mobilităţii sociale în România comparativ cu alte ţări din U.E. Dezbaterile ştiinţifice cu privire la sursa inegalităţilor în România comunistă sunt mai degrabă absente; în plus, atât teoriile clasice dar mai ales teoriile şi dezbaterile recente – cu un mare grad de sofisticare – cu privire la stratificarea socială sunt puţin cunoscute la noi. La fel de puţin cunoscute sunt şi dezvoltările metodologice cele mai avansate din sociologia internaţională prin care se încearcă descrierea claselor sociale şi explicarea fenomenelor de mobilitate socială.

 

Proiectul îşi propune să acopere următoarele direcţii concrete de cercetare:

1. Reducerea decalajului de cunoaştere teoretică şi empirică dintre România şi alte ţări în ceea ce priveşte studiul fenomenelor de stratificare, mobilitate şi inegalitate socială;

2. Evaluarea surselor şi tipurilor de stratificări sociale înainte şi după 1989;

3. Identificarea principalilor factori implicaţi în emergenţa noilor clase sociale sau în reconfigurarea claselor sociale în România post-comunistă;

4. Elaborarea unei diagnoze cu privire la modul în care se constituie şi distribuie la nivel naţional şi regional oportunităţile educaţionale, ocupaţionale şi de mobilitate a indivizilor;

5. Identificarea principalelor efecte economice şi psiho-sociale ale stratificării sociale asupra indivizilor şi dezvoltării;

6. Elaborarea unui set de instrumente robuste pentru măsurarea diverselor aspecte ale stratificării sociale pentru uzul programelor de dezvoltare socială;

7. Elaborarea unui raport privind perspectivele de evoluţie a structurii sociale pe termen mediu şi lung;

8. Formularea unui set de recomandări de politici publice cu privire la soluţionarea unor probleme sociale asociate ori generate de inegalităţi de şanse în ceea ce priveşte accesul la educaţie, accesul pe piaţa forţei de muncă, accesul în anumite poziţii sau ocupaţii.

 

Obiectivele generale şi specifice ale proiectului

Obiectiv general: creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a caracteristicilor, amplorii şi conexiunilor dintre factorii cauzali implicaţi în fenomenele de mobilitate şi stratificare socială înainte şi după 1989, a distribuţiei naţionale şi regionale a oportunităţilor de mobilitate socială şi a problemelor sociale legate de accesul inegal la educaţie, locuire şi ocupaţie în vederea dezvoltării locale, regionale şi naţionale.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea unui cadru conceptual şi metodologic pentru o abordare complexă şi comparabilă la nivel internaţional a fenomenelor de stratificare şi mobilitate socială, cu referire specială asupra ”claselor sociale”, ”formelor de capital implicate în stratificarea socială (e.g., capital uman, economic, social, politic şi cultural)”, ”structurii oportunităţilor de mobilitate socială”, ”dobândirii de status”, precum şi ”consecinţelor economice şi psiho-sociale ale stratificării şi inegalităţilor sociale”;

2. Analiza la nivel naţional şi regional a structurii sociale a României înainte şi după 1989 şi a fenomenelor de mobilitate socială a indivizilor (e.g., mobilitate educaţională, ocupaţională, inter- şi intra-generaţională, mobilitate structurală, mobilitatea netă sau liberă etc.);

3. Evaluarea rolului diferitelor forme de capital (e.g., economic, uman, social, educaţional, politic şi cultural) în procesele de mobilitate socială înainte şi după 1989;

4. Evaluarea rolului factorilor ascriptivi (e.g. gen, etnie) în mobilitatea socială a indivizilor;

5. Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi înţelegere a ”barierelor” în procesele de mobilitate social întâmpinate de anumite grupuri şi sub-grupuri în accesul la anumite resurse, instituţii şi ocupaţii;

6. Evaluarea implicaţiilor stratificării şi inegalităţilor sociale la nivel individual şi din perspectiva creşterii economice;

7. Construirea şi validarea unui instrument (a unui set de itemi cuantificabili într-un indice) pentru măsurarea poziţiei de clasă în România contemporană;

8. Analizarea pattern-urilor de mobilitate ale categoriilor vulnerabile care au făcut obiectul unor politici publice: populaţia Roma şi tinerii instituţionalizaţi din casele de copii;

9. Analizarea pattern-urilor de mobilitate în cazul “noii clase de mijloc-sus”.

You are here Proiecte anterioare Structură de clasă şi stratificare socială în România contemporană. Implicaţii pentru politicile publice şi de marketing cultural şi politic