Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cursuri postuniversitare

Managementul instituțiilor educative

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane în colaborare cu Centrul de educaţie continuă şi dezvoltare a resurselor umane din cadrul Universităţii din Oradea

organizează PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR EDUCATIVE

Programul este autorizat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice şi este creditat cu 25 de credite transferabile obţinute din parcurgerea disciplinelor obligatorii.

ADRESABILITATE: Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de specializarea obţinută, specialişti din învăţământ şi din domenii conexe care îndeplinesc sau aspiră la preluarea unor roluri de conducere, îndrumare, control şi evaluare pe diferite paliere ale sistemului de învăţământ şi/sau ale unor organizaţii cu finalităţi educaţionale.

ADMITEREA se realizează prin depunerea dosarului candidatului cu următoarele documente:
•    Copie după diploma de licenţă
•    Copie după diploma de bacalaureat
•    Copie după certificatul de naştere
•    Copie după certificatul de căsătorie – după caz
•    Copie xerox după cartea de identitate
•    Chitanţa care atestă achitarea costurilor de şcolarizare
•    Cerere de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului)
•    3 fotografii tip buletin

COSTURI: Taxa de şcolarizare este de 650 lei. Aceasta se achită la serviciul taxe al univerităţii, iar chitanţa se depune în Dosarul de înscriere.

PERIOADA ŞI CONDIŢIILE DE FORMARE – Programul are o durată de 10 săptămâni, cele 203 ore aferente cursului fiind programate la sfârşitul săptămânii, după un orar care va fi afişat pe pagina web a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane (www.socioumane.ro)

ABSOLVIREA programului va permite fiecărui absolvent obţinerea unui  Certificat de atestare a competenţelor profesionale eliberat sub  egida  Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice şi a Universităţii din Oradea.

FINALIZAREA  STUDIILOR  va  consta  în  întocmirea  şi  susţinerea  unui  proiect  tematic  şi/sau de cercetare la una dintre disciplinele din Planul de învăţământ.

DETALII ORGANIZATORICE: Cursul se va desfăşura la Universitatea din Oradea în intervalul 20 martie, 2017  - 28 mai, 2017. Înscrierile se realizează în intervalul 20.02.2017 – 4.03.2017 prin depunerea dosarelor la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, telefon 0259/ 408 439. Există şi posibilitatea preînscrierii online, pe pagina web a Universităţii din Oradea, butonul Educaţie continuă / Anunţuri CECDRU (https://www.uoradea.ro/Anunturi+CECDRU&structure=4)

Persoane de contact:
•    prof.univ.dr. Florica Ştefănescu - coordonatorul programului postuniversitar: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
•    Dana Şodinca – secretar şef, tel. 0259/ 408 439

Psihopedagogia educației și intervenției timpurii


Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane în colaborare cu Centrul de educaţie continuă şi dezvoltare a resurselor umane din cadrul Universităţii din Oradea

organizează

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

PSIHOPEDAGOGIA EDUCAȚIEI ȘI INTERVENȚIEI TIMPURII

Programul este autorizat de Ministerul Educaţiei Naționale şi este creditat cu 30 de credite transferabile

Plan de invatamant PEIT (lista disciplinelor studiate)

 

ADRESABILITATE: Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, în Psihopedagogie specială, Psihologie, Sociologie, specialiștilor care desfăşoară activităţi instructiv-educative cu antepreşcolari sau preşcolari, activităţi de consiliere psihopedagogică a copiilor şi /sau familiilor etc. precum şi altor categorii de specialişti din învăţământ şi domenii conexe, absolvenţi cu diplomă de licenţă.

 

ADMITEREA se realizează prin depunerea dosarului candidatului cu următoarele documente:

• Copie după diploma de licenţă/ absolvire (xerox + original)

• Copie după certificatul de naştere (xerox+original)

• Copie după certificatul de căsătorie – după caz (xerox+original)

• Copie xerox după cartea de identitate

• Chitanţa care atestă achitarea costurilor de şcolarizare

• Cerere de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului)

• 3 fotografii tip buletin

 

COSTURI: Taxa de şcolarizare este de 500 lei. Aceasta se achită la serviciul taxe al universităţii, iar chitanţa se depune în dosarul de înscriere.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 20.02.2017 – 27.02.2017 la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Socio - Umane,

telefon 0259/ 408 439.

ABSOLVIREA programului va permite fiecărui absolvent obţinerea unui Certificat de atestare a competenţelor profesionale eliberat sub egida MEN şi a Universităţii din Oradea.

FINALIZAREA STUDIILOR va consta în întocmirea şi susţinerea unui proiect tematic şi/sa u de cercetare la una dintre disciplinele din Planul de învăţământ.

Contact: Dana Şodinca – secretar şef, tel. 0259/ 408 439, Cecilia Sas, coordonator program / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Cercetarea fenomenelor educaționale

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane în colaborare cu Centrul de educaţie continuă şi dezvoltare a resurselor umane din cadrul Universităţii din Oradea

organizează

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERCETAREA FENOMENELOR EDUCAȚIONALE

Programul este autorizat de Ministerul Educaţiei Naționale şi este creditat cu 21 de credite transferabile

Plan de invatamant CFE (lista disciplinelor studiate)


ADRESABILITATE:

Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, în Psihopedagogie specială, Psihologie, Sociologie, specialiștilor care desfăşoară activităţi  instructiv-educative cu antepreşcolari sau preşcolari, activităţi de consiliere psihopedagogică a copiilor şi /sau familiilor etc. precum şi altor categorii de specialişti din învăţământ şi domenii conexe, absolvenţi cu diplomă de licenţă.

ADMITEREA se realizează prin depunerea dosarului candidatului cu următoarele documente:
•    Copie după diploma de licenţă/ absolvire (xerox + original)
•    Copie după certificatul de naştere (xerox+original)
•    Copie după certificatul de căsătorie – după caz (xerox+original)
•    Copie xerox după cartea de identitate
•    Chitanţa care atestă achitarea costurilor de şcolarizare
•    Cerere de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului)
•    3 fotografii tip buletin


COSTURI: Taxa de şcolarizare este de 500 lei. Aceasta se achită la serviciul taxe al universităţii, iar chitanţa se depune în dosarul de înscriere.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 20.02.2017 – 27.02.2017 la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Socio - Umane, telefon 0259/ 408 439.

ABSOLVIREA   programului va permite fiecărui absolvent obţinerea unui Certificat de atestare a competenţelor profesionale eliberat sub egida MEN şi a Universităţii din Oradea.

FINALIZAREA  STUDIILOR  va  consta  în  întocmirea  şi  susţinerea  unui  proiect  tematic  şi/sau  de cercetare la una dintre disciplinele din Planul de învăţământ.
Contact: Dana Şodinca – secretar şef, tel. 0259/ 408 439, Cecilia Sas, coordonator program / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

You are here Cursuri postuniversitare