Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Depunere dosare burse

Model cerere acordare burse sociale

Documentaţia privind acordarea burselor sociale pentru anul universitar 2020-2021

Cuantumul salariului de bază minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru anul semestrul I al anului universitar 2020/2021 este de 1.346 lei / lună.
Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete sunt: IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 (conform “Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi”).
DOSARELE SE DEPUN ON-LINE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 07.10.2020 PÂNĂ LA DATA DE 21.10.2020, ÎNTRE ORELE 12:00 – 14:00, la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Vă rugăm să verificați ca la momentul depunerii dosarului acesta să fie complet, conținând toate formularele și actele solicitate.
Atentie! Dosarele incomplete nu se iau în considerare


Acte necesare pentru Bursă pe criteriu social :
• cererea tip de acordare a burselor sociale – (se descarcă și se listează față-verso)
• copie buletin/carte identitate student și părinți;
• copie după certificatul de naştere al fraților;
• copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor, în cazul studenților orfani, și adeverințe/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru student și frații acestuia;
• adeverințe de elev, student pentru membrii familiei care urmează o forma de învățământ;
• declarații pe propria răspundere a studentului și a părinților, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate dată la notar sau la primăria localității în care își are domiciliul,
• copie a sentinţei de divorţ a părinţilor (unde este cazul) și adeverințe/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia
• copie a hotărârii judecătorești din care să rezulte că solicitantul se află in plasament familial;
• adeverinţă de la Direcţia pentru Protecţia Copilului – dacă solicitantul provine de la Centrul de Plasament sau se află în plasament familial cu specificarea cuantumului alocatiei de plasament;
• adeverinţe de venit (salariul net) pentru fiecare membru de familie salariat – original;
• cupon de pensie sau adeverinţă de la Casa de Pensii, în cazul membrilor de familie pensionari – original;
• cupon somaj sau adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului în cazul membrilor de familie şomeri- original;
• cupon alocație copii
• adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind veniturile realizate din profesii independente, din prestarea unor activități autorizate, din cedarea folosinţei bunurilor sau din exploatarea terenurilor agricole, (pentru solicitant și ceilalți membrii familiei majori) – original;

Acte necesare pentru Bursa pe criteriul medical
În criteriul medical se încadrează studenții care suferă de bolile enumerate mai jos:
• cere tip – (se descarcă și se listează față-verso)
• copie buletin/carte de identitate a solicitantului;
• certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), vizat de medicul de familie, respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3). Pot beneficia de bursă pe motive medicale studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferă de diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale,9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare, 14) tulburări din spectrul autist,15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate,17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau 18) bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor, 20) spondilită anchilozantă sau 21) reumatism articular şi cu orice alte 21) boli cronice studenți integraliști care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.

calendar burse 2020

You are here Stiri diverse Depunere dosare burse