Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informatii generale despre admitere

Anunt incepere sesiunea septembrie a admiterii

Începând cu ziua de marți, 1 septembrie, vă așteptăm să vă înscrieți pentru programele noastre de licență sau masterat în cadrul sesiunii Septembrie a Admiterii 2020. 

IMPORTANT! Pe lângă locurile menționate în tabelul de la adresa  https://admitere.uoradea.ro/ro/licenta/ghidul-admiterii-2020-licenta s-au vacantat 3 locuri pentru programul de licență de Psihologie.

Rezultate finale admitere iulie 2020

În urma confirmărilor au rezultat următoarele liste finale de admitere pentru sesiunea iulie 2020:

Programe de studii de licență (Asistență Socială, Pedagogia înv. primar și preșcolar, Psihologie, Psihopedagogie specială, Resurse Umane, Sociologie)

Programe de studii de masterat

Educație integrată în învățământul primar și preșcolar

Masterate din domeniul Psihologie (Psihologie Clinică și Psihologie Educațională)

Gestiunea Resurselor Umane

Managementul Serviciilor Sociale 

 

Felicitări tuturor celor admiși! Să ne vedem cu bine la toamnă!

Rezultate admitere faza II

În urma retragerilor sau neconfirmării din partea celor admiși în faza I a admiterii, au rezultat următoarele noi liste de admitere:

Programe de studii de licență (Asistență Socială, Pedagogia înv. primar și preșcolar, Psihopedagogie specială, Resurse Umane, Sociologie + lista de rezerve)

Educație integrată în învățământul primar și preșcolar (masterat)

Masterate din domeniul Psihologie (Psihologie Clinică și Psihologie Educațională)

Gestiunea Resurselor Umane

Managementul Serviciilor Sociale

 

Rezultate inițiale admitere iulie 2020

LICENȚĂ

Rezultate inițiale ale admiterii (sesiunea iulie 2020) pentru programe de studii de licență

 

MASTERAT

Rezultate inițiale ale admiterii (sesiunea iulie 2020) pentru programe de masterat din domeniul Psihologie

Rezultate inițiale ale admiterii (sesiunea iulie 2020) pentru programe de masterat din domeniile Sociologie-Asistență Socială:

Rezultate inițiale ale admiterii (sesiunea iulie 2020) pentru masterat în domeniul Științe ale Educației

 

Candidații declarați admiși sunt rugați să își confirme locul obținut până miercuri, 29 iulie.

(rezultatele au fost afișate în 24.07, ora 20:45)

Admitere masterate domeniu Psihologie

Recomandări pentru elaborarea/susținerea proiectelor de admitere

Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie

Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

            Pentru sesiunile de admitere din iulie și septembrie 2020, proiectele de admitere nu trebuie aduse în format tipărit.

$1-          Proiectul trebuie să respecte structura unei lucrări de specialitate (Titlu, Introducere, Fundamentare teoretică, Metodologie, Rezultate așteptate, Concluzii). Cercetarea NU trebuie să fi fost desfășurată deja;

$1-          Fundamentarea teoretică: definirea constructelor, identificarea unor studii anterioare (articole științifice) care surprind relația între constructe, argumentarea nevoii pentru cercetarea realizată;

$1-          Metodologia: obiectivele și/sau ipotezele exprimate clar și logic, pornind de la nevoia de cercetare; selectarea participanților ipotetici (cum, când, cum vor fi contactați etc.); instrumentele de măsurare descrise adecvat (autor, ce măsoară, informații psihometrice minimale); procedura este potrivită obiectivului enunțat și realistă;

$1-          Rezultate așteptate: de ce se vor obține rezultatele respective, ce variabile vor trebui controlate, se pot face trimiteri la rezultatele altor cercetări;

$1-          Concluzii: identificarea implicațiilor teoretice și practice ale lucrării; identificarea elementelor de noutate și a valorii lucrării; identificarea limitelor

Calendar admitere, acte și taxe

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere pentru programe de licență – sesiunea iulie 2020:

▪ 8 - 24 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor
▪ 24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
▪ 27 iulie – 29 iulie 2020 - confirmări (faza 1)
▪ 30 iulie – 31 iulie 2020 - confirmări (faza 2)
▪ 31 iulie 2020 - confirmări până la ora 14,00
▪ 31 iulie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere pentru programe de masterat – sesiunea iulie 2020:

▪ 8 - 21 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor
▪ 23 - 24 iulie 2020 - interviuri
▪ 24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
▪ 27 iulie – 29 iulie 2020 - confirmări (faza 1)
▪ 30 iulie – 31 iulie 2020 - confirmări (faza 2)
▪ 31 iulie 2020 - confirmări până la ora 14,00
▪ 31 iulie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
Taxa de înmatriculare - 100 RON

 

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2020, adeverință care menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabiltate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
b) Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
c) Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz), dacă este cazul;
d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
f) Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
g) Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

h) Diploma sau adeverința de licență (exclusiv pentru înscrierea la masterat)

i) (dacă este cazul) - documente justificative pentru scutirea de plata taxei de admitere (vezi mai jos)

Dosarele incomplete nu se vor prelua.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Page 1 of 5

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here Admitere