Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Social Exclusion and At-Risk-Of-Social Exclusion Situations in Rural Areas

Social Exclusion and At-Risk-Of-Social Exclusion Situations in Rural Areas and Their Relation with the New Technologies of Information and Communication (ICT), 2006

Acord de colaborare cu fundaţia pentru dezvoltarea euroregiunii carpatice.
Finanţare: leonardo
Obiective propuse:
Crearea structurii organizaţionale a proiectului
Cercetarea şi investigarea relaţiei dintre ICT şi incluziunea/excluziunea socială
Analiza instrumentelor şi metodelor de eInclusion existente
Informarea şi implicarea agenţilor locali
Diseminarea informaţiilor către agenţii locali

Principalele activităţi desfăşurate:
Organizarea Comitetului transnaţional; crearea Birourilor tehnice pentru fiecare ţară membră a proiectului; Planificarea şi coordonarea activităţilor; monitorizarea şi evaluarea proiectului; managementul administrativ şi tehnic al proiectului; crearea sistemului de comunicare
Studiul iniţial al eExclusion în România şi Slovacia; stabilirea metodologiei de cercetare în zonele rurale, analiza secundară a datelor; analiza proiectelor de cercetare finanţate de către UE în domeniul eInclusion; stabilirea profilului experienţelor agenţilor sociali (autorităţi locale şi ONG-uri) în mediul rural; focus grupuri şi interviuri; analiza mpirică a experienţelor de excludere socială şi de eExclusion;identificarea caracteristicilor ale eExclusion care promovează excluderea socială şi identificare caracteristicilor ale eInclusion care promovează incluziunea socială;  organizarea a cinci focus-grupuri cu agnţii sociali care activează în domeniul incluziunii sociale;
Determinarea instrumentelor de eInclusion în fiecare ţară parteneră; analiza metodelor şi instrumentelor identificate; evaluarea instrumentelor
Organizarea a cinci conferinţe regionale; organizarea unor seminarii pentru agenţii naţionali şi regionali, mass-media şi alţi agenţi din domeniul social şi economic; organizarea întalnirilor cu autorităţile locale, tehnicieni şi ONG-uri; seminarii pentru diseminarea rezultatelor; publicaţii; crearea paginii Web a proiectului
Crearea unui Ghid; editarea şi printarea Ghidului; întâlniri cu autorităţile locale şi ONG-uri; proceduri şi instrumente standard în abordarea eExclusion; infromarea cu privire la procedurile necesare implementării strategiilor de promovare a eInclusion în mediul rural.
Modalităţi de valorificare: prezentări la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea de articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.
You are here Proiecte anterioare Social Exclusion and At-Risk-Of-Social Exclusion Situations in Rural Areas