Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Calendar admitere, acte și taxe

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere pentru programe de licență – sesiunea iulie 2020:

▪ 8 - 24 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor
▪ 24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
▪ 27 iulie – 29 iulie 2020 - confirmări (faza 1)
▪ 30 iulie – 31 iulie 2020 - confirmări (faza 2)
▪ 31 iulie 2020 - confirmări până la ora 14,00
▪ 31 iulie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere pentru programe de masterat – sesiunea iulie 2020:

▪ 8 - 21 iulie 2020 - înscrierea candidaţilor
▪ 23 - 24 iulie 2020 - interviuri
▪ 24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor
▪ 27 iulie – 29 iulie 2020 - confirmări (faza 1)
▪ 30 iulie – 31 iulie 2020 - confirmări (faza 2)
▪ 31 iulie 2020 - confirmări până la ora 14,00
▪ 31 iulie 2020 - afișarea rezultatelor finale după ora 16,00.

 

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
Taxa de înmatriculare - 100 RON

 

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere - tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2020, adeverință care menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabiltate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
b) Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) ;
c) Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz), dacă este cazul;
d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;
f) Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie;
g) Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

h) Diploma sau adeverința de licență (exclusiv pentru înscrierea la masterat)

i) (dacă este cazul) - documente justificative pentru scutirea de plata taxei de admitere (vezi mai jos)

Dosarele incomplete nu se vor prelua.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
You are here Admitere Calendar admitere, acte și taxe