Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Admitere masterate domeniu Psihologie

Recomandări pentru elaborarea/susținerea proiectelor de admitere

Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie

Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

            Pentru sesiunile de admitere din iulie și septembrie 2020, proiectele de admitere nu trebuie aduse în format tipărit.

$1-          Proiectul trebuie să respecte structura unei lucrări de specialitate (Titlu, Introducere, Fundamentare teoretică, Metodologie, Rezultate așteptate, Concluzii). Cercetarea NU trebuie să fi fost desfășurată deja;

$1-          Fundamentarea teoretică: definirea constructelor, identificarea unor studii anterioare (articole științifice) care surprind relația între constructe, argumentarea nevoii pentru cercetarea realizată;

$1-          Metodologia: obiectivele și/sau ipotezele exprimate clar și logic, pornind de la nevoia de cercetare; selectarea participanților ipotetici (cum, când, cum vor fi contactați etc.); instrumentele de măsurare descrise adecvat (autor, ce măsoară, informații psihometrice minimale); procedura este potrivită obiectivului enunțat și realistă;

$1-          Rezultate așteptate: de ce se vor obține rezultatele respective, ce variabile vor trebui controlate, se pot face trimiteri la rezultatele altor cercetări;

$1-          Concluzii: identificarea implicațiilor teoretice și practice ale lucrării; identificarea elementelor de noutate și a valorii lucrării; identificarea limitelor

You are here Admitere Admitere masterate domeniu Psihologie