Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Centrul de studii asupra transformarilor sociale

CENTRUL DE STUDII ASUPRA TRANSFORMĂRILOR SOCIALE (centru acreditat CNCSIS)

Statut
Certificat

Rapoarte de cercetare

Raport de autoevaluare

Raport al sondajului Accesul la Internet şi utilizarea Internetului în judeţul Bihor

Raport al sondajului Percepţia asupra medicilor şi asupra serviciilor medicale în judeţul Bihor

 

Centrul de Studii asupra Transformărilor Sociale funcționează în cadrul Departamentului de Sociologie, Asistenţă Socială și Filosofie a Facultății de Științe Socio-Umane, Universitatea din Oradea. Centrul  este constituit în baza hotărârii Senatului Universităţii din Oradea: adresa 984 din 18.02.2005; Certificat de recunoaştere CNCSIS nr. 44-CC-B din 02.06.2005, tip C, nr. 125.

 

Obiectivele centrului de cercetare sunt:

Ͽ        investigarea schimbării sociale, a structurii sociale şi a principalelor unităţi sociale, pe plan local, naţional şi internaţional;

Ͽ        analiza nevoilor societăţii şi contribuţia la elaborarea politicilor sociale care răspund la aceste nevoi;

Ͽ        promovarea cercetării în ştiinţe sociale şi a specialiştilor în sociologie şi asistenţă socială atât pe ramura academică cât şi cea aplicativă a activităţilor lor;

Ͽ        promovarea cercetării ştiinţifice novatoare şi de calitate în ştiinţe sociale;

Ͽ        promovarea relațiilor de colaborare, parteneriat  pe proiecte legate de cercetarea sociologică între Universitatea din Oradea și universități, centre, instituții, unități de cercetare similare din țară și străinătate;

Ͽ        să acţioneze ca forum de atitudine în domeniul vieţii sociale şi al moralităţii publice şi să propună măsuri de întreprins în aceste domenii;

Ͽ        să contribuie la o cultură sociologică a colectivităţii, dezvoltând capacităţi de acţiune colectivă.

 

Încă de la înființare CSTS a fost implicat în diverse activități complementare desfășurate în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, precum:

 • Organizarea conferințelor: Conferința Internațională “Sociologia europeană: noi provocări și oportunități” 27-29 septembrie 2012, Oradea; Sesiunea de comunicări științifice a doctoranzilor. Domeniul sociologie, Școala doctorală de științe sociale, 31 mai – 1 iunie 2012, Oradea; Conferinţa naţională cu participare internațională “Cercetare şi politici sociale”, 28-29 mai 2010, Oradea; Conferința națională cu participare internațională “Educație și schimbare socială” , 20-21 februarie 2009, Oradea;
 • Participare la elaborarea cererilor de finanţare pentru proiectele de cercetare-dezvoltare în care beneficiarul principal este Facultatea de Științe Socio-Umane;
 • Participare la implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare în care beneficiarul principal este Facultatea de Științe Socio-Umane;
 • Organizarea activităților aferente evaluării activității didactice şi a disciplinelor de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane în conformitate cu Regulamentele interne în vigoare;
 • Elaborarea, aplicarea și gestionarea diferitelor tipuri de chestionare și cercetări în rândul studenților.
You are here Centre de cercetare Centrul de studii asupra transformarilor sociale