Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Calendar cazare pentru căminele studențești UO pentru anul universitar 2020/2021

Calendar cazare pentru căminele studențești UO pentru anul universitar 2020/2021

 

Data/perioadă an calendaristic

Responsabil

Activitate - document

Documente

15 iunie - 18 septembrie

Secretariat facultate

Completarea cererilor de cazare/documente justificative şi depunerea la secretariatul facultăţii

Cererea de cazare şi documente justificative

1-15 septembrie

Registatura UO/Secretariat Prorector

MSSSS

Preluarea şi înregistrarea documentelor de la alte categorii: cadre didactice, familiști, doctoranzi, medici rezidenți etc.

Cererea de cazare şi documente justificative (după caz)

1-15 septembrie

Registatura UO/Secretariat Prorector MSSSS

Preluarea şi înregistrarea documentelor de la alte categorii: studenţi care vor beneficia de cazare în cămine şi criteriile care le conferă dreptul pentru cazare (*studenţi membri ai SUO, CF, studenți membri în CCU, CRST, CB, studenți membri CAdC.

Confirmare (Anexa 12), raport de activitate și cerere de cazare.

1-15 septembrie

Secretariat Prorector MSSSS

Preluarea şi înregistrarea documentelor, de la alte categorii: studenti cu bursă Erasmus, sportivi ai CSU şi AS FC a Universităţii din Oradea, bursieri ai statului român (BSR).

Lista nominală (validată de structura care aplică) şi documente justificative (după caz); (Anexa 7.b.1)

Mesaj e-mail

18 septembrie,

până la ora 12:00

Secretariat facultate/CCF

Transmite Prorectorului MSSSS, numărul de cereri de cazare ale studenților pe sexe pentru repartizarea locurilor

Mesaj e-mail

18 septembrie

Comisia de cazare pe Universitate

Transmite facultăților repartizarea numărului de locuri pe cămine și pe sexe

Mesaj e-mail

22 septembrie,

până la ora 16:00

Secretariat facultate CCF

Afișarea listelor provizorii la avizier/site facultate/ www.uoradea.ro/Studenți/Info Studenți plus criteriile de repartizare

Lista nominală finală pe cămine, titulari și rezerve (Anexa 7.b)

23 – 24 septembrie

Secretariat facultate CCF

Depunere contestații

Contestaţie scrisă

25 septembrie,

până la ora 12:00

Secretariat facultate/CCF

*CCF transmite CCU listele finale pe cămine, titulari și rezerve și BSR an superior

Lista nominală finală pe cămine, titulari și rezerve (Anexa 7.b)

25 septembrie,

până la ora 16:00

CCU

Validarea și afișarea listelor finale la cămine, la avizier/site facultate/ www.uoradea.ro/Studenți/Info Studenți

Lista nominală finală pe cămine, titulari și rezerve (Anexa 7.b)

27 septembrie – 30 septembrie, ora12:00

Cămine

Procesul de cazare a studenților titularI.

Documente aferente procedurii

(adeverință medicală, aviz epidemiologic, carte de identitate/pașaport, alte documente justificate pentru reduceri/scutiri/etc.)

*CCU- Comisia de cazare a Universității din Oradea

*CRST – Comisia de reduceri/scutiri taxe a Universității din Oradea

*CB – Comisia de atribuire a burselor a Universității din Oradea

*SUO – Studenți membrii în Senatul Universității din Oradea

*CF- Studenți membrii în Consiliile Facultăților din cadrul Universității din Oradea

*CCF – Comisia de cazare la nivelul facultăților

You are here Stiri diverse Calendar cazare pentru căminele studențești UO pentru anul universitar 2020/2021