Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Programe de studii Sociologie-Asistenţă Socială

Asistenţă Socială

Ai prieteni, colegi sau cunoscuţi care se confruntă cu diferite probleme sociale? Îţi pasă? Vrei să înveți să oferi sprijin profesionist?

ASISTENȚA SOCIALĂ te învață cum să te implici, cum să oferi sprijin de specialitate celor aflați în situații vulnerabile: abuzaţi, marginali şi nevoiaşi, rromi, imigranţi, persoane fără adăpost, cei dependenţi de droguri sau de alcool și cei care nu au parte de iubirea unei familii!

ASISTENȚII SOCIALI sunt specialiștii capabili să intervină în situațiile de criză, să ofere sprijin persoanelor aflate în dificultate.

Programul de ASISTENȚĂ SOCIALĂ încurajează implicarea și atenția acordată rezolvării problemelor sociale, promovând demnitatea și individualitatea umană.

OFERIND SUPORT UNEI PERSOANE, FAMILII SAU COMUNITĂȚI VEI CONTRIBUI LA SCHIMBAREA ÎN BINE A SOCIETĂȚII!

Cunoștințele și deprinderile dobândite în timpul studiilor oferă posibilitatea unei cariere în domenii variate: protecția copilului și a familiei, asistența persoanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice, a persoanelor dependente, victimelor traficului de persoane, dar şi în managementul instituţional și politici sociale.

Plan de învăţământ Asistenţă Socială [licenţă] - promoţia 2014-2017

Resurse Umane

Te interesează modul în care funcționează organizațiile? Vrei să înțelegi comportamentul oamenilor la locul de muncă? Vrei să cunoști modalitățile de a obține performanța profesională? Ți-ai dori să ajungi un adevărat lider?

RESURSE UMANE este un domeniu competitiv, dinamic și de actualitate care asigură analiza comportamentului oamenilor în organizații și evaluarea tendințelor, oportunităților, provocărilor și riscurilor de pe piața forței de muncă. Specialiștii în domeniul RESURSELOR umane contribuie decisiv la procesele de recrutare și selecție a personalului, motivarea și evaluarea performanței la locul de muncă, management și leadership, formarea și dezvoltarea competențelor profesionale, salarizarea și politicile compensatorii, dinamica grupului de muncă, marketing de personal, promovarea în carieră, climat organizațional.

Competențele și cunoștințele dobândite te pot ajuta să ocupi diverse poziții, precum: specialist în departamentul de resurse umane al organizațiilor, analist piaţa muncii, analist recrutare/integrare salariaţi, specialist în relații de muncă, consilier orientare privind cariera, consultant reconversiea și mobilitatea personalului, specilist în cadrul unor firme de plasare a forței de muncă, formator/trainer etc..

Plan de învăţământ Resurse Umane [licenţă] - promoţia 2014-2017

Sociologie

Cum își găsesc oamenii locul în societate? De ce există între oameni diferențe sociale? De ce respectăm regulile sociale? Cum ne alegem partenerii de viață? Cum putem explica opțiunile politice? Ce influență are Internetul asupra noastră? Care este relația dintre educație și venit? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care SOCIOLOGIA încearcă să dea un răspuns.

SOCIOLOGIA înseamnă mai mult decât realizarea sondajelor de opinie. Programul de SOCIOLOGIE dezvoltă capacitatea de a întelege lumea care ne înconjoară, relațiile dintre oameni, comportamentele oamenilor în societate, problemele sociale, organizațiile, comunitățile, viața politică, publicitatea, familia, educația, fericirea.

SOCIOLOGIA EXPLICĂ REALITATEA SOCIALĂ!

Cunoștințele dobândite despre oameni și societate pot fi folosite într-o mulțime de domenii precum: …resurse umane …cercetare de piață …dezvoltare socială …management …marketing …publicitate ...mass-media ...comunicare politică …administrație publică

Plan de învăţământ Sociologie [licenţă] - promoţia 2014-2017

Dezvoltare Socială şi Instituţională [masterat]

Programul de masterat urmărește transmiterea competențelor și cunoștințelor necesare implementării și evaluării programelor pentru creșterea participării publicului în structurarea politicilor comunitare, evaluarea și intervenția specifică pentru reducerea riscurilor în dezvoltarea comunitară și socială, asumarea rolului de intervenție în evaluarea calității vieții utilizând indicatori sociali și în diagnoza problemelor sociale comunitare.

Plan de învăţământ Dezvoltare Socială şi Instituţională [masterat] - promoţia 2014-2016

Economie Socială [masterat]

Absolvenții acestui program de masterat sunt specialiști care contribuie la dezvoltarea serviciilor de antreprenoriat social, experți în analiza și evaluarea efectelor economiei sociale pentru dezvoltarea durabilă. Competențele și cunoștințele dobândite în cadrul programului de studiu sunt necesare pentru elaborarea și aplicarea consultanței în accesarea resurselor comunitare și pentru dezvoltarea politicilor sociale, analiza și evaluarea schimbărilor și riscurilor sociale. Masteratul dezvoltă competențe necesare în managementul strategic cu respectarea valorilor în afaceri şi a responsabilității sociale.

Plan de învăţământ Ecoomie Socială [masterat] - promoţia 2014-2016

Gestiunea resurselor umane [masterat]

Abolvenții acestui program de studiu vor dobândi competenţe, abilităţi şi cunoştinţe care să le permită eficientizarea resurselor umane. Programul de masterat are misiunea de a pregăti specialişti în domeniul resurselor umane care să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor din instituţiile publice sau private. Disciplinele predate urmăresc asimilarea competențelor specifice managementului bazelor de date cu evidenţa personalului, formarea speciliștilor în vederea organizării programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea şi asigurarea calităţii acestora, prezentarea managementului sistemului de relaţii de muncă al organizaţiilor, formarea abilităților pentru recrutarea, selecţia şi promovarea de personal, formarea unor specialişti deschişi către dialog şi preocupaţi de responsabilităţile lor civice, dezvoltarea competenţelor de comunicare socială şi organizațională.

Plan de învăţământ Gestiunea Resurselor Umane [masterat] - promoţia 2014-2016

Managementul Serviciilor Sociale [masterat]

Specializarea Managementul serviciilor sociale are ca obiectiv pregătirea specialiştilor în domeniul serviciilor sociale, astfel încât aceştia să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor serviciilor sociale, mai ales din domeniul asistenţei sociale în care îşi desfăşoară activitatea. Programul de masterat își propune formarea specialiștilor în evaluarea şi diagnoza problemelor sociale, transmiterea competențelor privind proiectarea şi realizarea unor cercetări aplicate în domeniul serviciilor sociale, planificarea intervenţiilor de servicii sociale și acordarea de servicii şi prestaţii sociale, gestionarea sistemelor de date sociale.

Plan de învăţământ Managementul Serviciilor Sociale [masterat] - promoţia 2014-2016

Politici Publice în Asistenţa Socială [masterat]

Programul de masterat formează specialiști care vor contribui la perfecționarea politicilor publice din domeniul asistenței sociale. Competenţele, abilităţile şi cunoştinţele dobândite vor permite implicarea în evaluarea şi diagnoza problemelor sociale, investigarea realităţii economico-sociale, proiectarea şi realizarea unor cercetări aplicate în domeniul politicilor publice și elaborarea şi implementarea unor proiecte care să asigure eficiența politicilor publice în asistență socială.

Plan de învăţământ Politici Publice în Asistenţa Socială [masterat] - promoţia 2014-2016

You are here Sociologie - Asistenţă socială Programe de studii