Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Conferinţa internaţională "Direcţii şi strategii în cercetare, educaţie şi interdisciplinaritate"

Departamentul de Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (Universitatea din Oradea)

în colaborare cu

Centrul de Cercetări, Resurse şi Studii Europene (Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelenţei în Educaţie şi Cercetare),

Departamentul de Cercetare, Universitatea Wales România

Casa Corpului Didactic Oradea

vă invită la

ConferinŢa interNaţionalĂ ŞTIINŢIFICĂ

DIRECŢII ŞI STRATEGII ỈN CERCETARE, EDUCAŢIE ŞI INTERDISCIPLINARITATE  

Editia A X a

12-14 iunie 2014

Oradea (jud. Bihor)

 Conferinţa se adresează cadrelor didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, trainerilor şi tuturor persoanelor interesate de temă, cu scopul creării unui cadru adecvat expunerii ideilor novatoare şi lărgirii orizontului profesional printr-un schimb benefic de experienţă şi informaţii care pot conduce la îmbunătăţirea activităţilor.

 

Tematica conferinţei: Cercetare, Educaţie, Interdisciplinaritate.

 

Secţiuni:

 

Studii Interdisciplinare  

 

Didactică şi metodică        

 

Ỉnvăţământ Special

 

Sociolingvistică şi Lingvistică Aplicată

 

Literatură, Literatură pentru Copii, Studii Culturale

 

Educaţia Integrată şi Şcoala Inclusivă

 

Termene:

 

 • 9 mai- 9 iunie: Înscrierea se face prin e-mail, trimiţând numele, prenumele, mail-ul, adresa poştală, propunerea de titlu şi secţiunea - la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

9-12 iunie : confirmarea înscrierii şi achitarea taxei de participare (pentru fiecare participant înscris care include mapa conferinţei şi participarea la secţiuni şi pauzele de cafea)

 

75 ron cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi particular

 

100 ron cadre didactice din învăţământul universitar de stat şi particular, masteranzi şi doctoranzi

 

100 ron asociaţii profesionale

 

50 eur participanţi din alte ţări

 

 • 12-14 iunie: lucrările conferinţei
 • 25 iunie: termenul limită pentru trimiterea lucrării în extenso confirmarea acceptării lucrărilor
 • 25 octombrie-25 noiembrie: posibilitatea achiziţionării volumului conferinţei contra cost. 

 

Informaţii generale:

 

-    înscrierea şi lucrarea se trimit numai prin e-mail pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

-    modul de prezentare este oral în limba română, engleză, franceză, germană, rusă

 

-    aparatura pusă la dispoziţie (laptop, videoproiector)

 

-    se vor publica doar lucările care au un conţinut ştiinţific adecvat, se încadrează în tema conferinţei, respectă condiţiile de tehnoredactare şi pentru care autorii achită taxele.

 

Lucrările acceptate de către Comitetul ştiinţific vor fi publicate în Volumul Conferinţei cu ISBN

 

-    petru limba engleză vom iniţia colaborarea cu o editură străină pentru ISBN şi publicare;

 

-    pentru lucrările elaborate în limba romană/franceză, germană se va publica la o editură recunoscută de CNCS / recomandată de CNATDCU.

 

ACHITAREA TAXEI DE PARTICIPARE:

 

 • Direct la biroul de înregistrare al conferinţei.
 • Se va face prin mandat poştal (Poşta Română): Barbu Maria CCRSE, Str. Albatrosului nr.30A, sector2, of.1, cod 022622, Bucureşti (până pe 5 iunie)

 

Alte informatii pot fi obţinute pe site-urile web ale organizatorilor conferinţei sau:

 

-          dr. Karla PETER: 0721079294 ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

-          mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Condiţii de tehnoredactare:

 

-          lucrarea va fi tehnoredactată în limba română, engleză, sau franceză.

 

-    numărul maxim de pagini este de 7 (şapte), format A4, margini stînga, dreapta, sus, jos 2 cm.

 

-    Formatul lucrării sa fie Microsoft Word 2003-2007 (.doc)

 

-    Paginile nu se numerotează.

 

-    Fişierele se salvează cu numele autorului şi titlu fără utilizarea diacriticelor (ex Nica_A_Calitatea_in_educatia_formala)

 

-    titlul lucrării: Se va scrie cu majuscule, Times New Roman, size 14, Bold, centrat

 

-    numele si prenumele autorilor: se vor scrie la un rând după titlu, cu Times New Roman, size 12, Bold,

 

-    instituţia unde activează, email, se va scrie la un rând după numele şi prenumele autorilor , cu Times New Roman, size 12, Bold,

 

-    abstract (rezumatul) obligatoriu în limba engleză: Se va scrie la două rânduri după instituţia unde activează, cu Times New Roman, size 12, Italic

 

-    continutul lucrării (la 2 randuri de rezumat)

 

 1. se va redacta cu Times New Roman, size 12, aliniat Justify, spaţierea 1 rând
 2. relaţiile se numerotează simplu (1),(2)..etc
 3. figurile se notează cu numere jos (Figura nr.1)
 4. tabelele se notează în dreapta sus (Tabel nr.1)

 

-          bibliografia: Se va scrie la două rânduri după conţinutul lucrării, cu    

 

Times New Roman, size 10, titlul lucrării scris Italic

 

 

 

You are here Reuniuni ştiinţifice Conferinţa internaţională "Direcţii şi strategii în cercetare, educaţie şi interdisciplinaritate"