Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Didact - Practica pentru tranziţia de la educaţie la viaţa activă în domeniul Ştiinţelor Educaţiei


 

 

Titlul proiectului: Practica pentru tranzitia de la educatie la viata activa în domeniul Ştiinţelor Educaţiei

Acronim: Didact

Număr contract: POSDRU/189/2.1/G/155930

Perioada de implementare: 2 iulie 2015 – 31 decembrie 2015

Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 2.1 - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Valoarea totală a proiectului: 832.446 lei

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane

Partener: Inspectoratul Scolar Judetean Bihor

Manager proiect: Conf. univ. dr. Karla Peter

http://socioumane.ro/blog/didact/

Obiectivul general: Proiectul propune facilitarea tranziției de la școala la viata activa prin eficientizarea stagiilor de practică pentru 180 de studenţi din cadrul domeniului Ştiinţe ale Educaţiei (specializările Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi Psihopedagogie specială). In acelasi timp, se doreşte stabilirea unor protocoale clare şi a unor strategii concrete de conlucrare între mediul universitar din domeniul Ştiinţelor Educaţiei şi factorii responsabili din învăţământul preuniversitar (preşcolar, primar şi special) cu scopul unei mai bune desfăşurări a practicii de specialitate a viitorilor angajaţi ai sistemului de educaţie.

Obiective specifice:

1. Realizarea și consolidarea parteneriatelor intre Universitate și instituţii publice și private de profil, potenţial angajatoare ale absolvenţilor programelor de Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi Psihopedagogie specială (parteneriate funcţionale cu 12 instituţii potenţial angajatoare: inspectorat, grădiniţe, şcoli);

2. Eficientizarea stagiilor de practica din cadrul curriculei universitare prin organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practica pentru studenţi la potenţialii angajatori (se are în vedere realizarea de instrumente de practică specifice - caiet de practica cu teme zilnice, fișe de observatie cu itemi specifici grupați pe competenţe relevante fiecărui profil profesional);

3. Servicii îmbunătăţite de consiliere și orientare în carieră în vederea identificării unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvita (prin realizarea de materiale de consiliere de carieră, consiliere de carieră de grup şi cercuri de cariera).

Grup ţintă:

1. 180 de studenţi ai Universităţii din Oradea, de la specializările din domeniul Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi Psihopedagogie specială) din anii II şi III.

Activitățile proiectului:

A.1. Managementul implementarii proiectului;

A 2. Achiziționarea bunurilor si serviciilor necesare implementarii proiectului;

A 3. Informare, publicitate si diseminarea rezultatelor pentru vizibilitatea proiectului;

A4. Selectarea grupului tinta (180 de studenti);

A5. Pregatire/Elaborare/Executare materiale-suport inovatoare pentru desfasurarea stagiilor de practica si consilierea de cariera;

A6. Conventii de practica cu 12 institutii potential angajatoare ale studenților din domeniul stiinte ale educatiei;

A 7. Organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practica – stagiul de practica va cuprinde un numar de 84ore, din care 42 de ore de practica de birou si 42 de ore de practica la clasa/grupa/clasa invatamânt special pentru cele 30 de grupe de practica (câte 6 studenti pe grupa);

A 8.  Consiliere de grup pentru cariera;

You are here Proiecte in curs Didact - Practica pentru tranziţia de la educaţie la viaţa activă în domeniul Ştiinţelor Educaţiei