Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SocioPLUS

 


Titlul proiectului: Servicii de pregătire, documentare și acces pentru studenți în programe de licență și masterat în sociologie și asistență socială

Acronim: SocioPLUS

Număr contract: POSDRU/156/1.2/G/139751

Perioada de implementare: 14 mai 2014 – 13 noiembrie 2015

Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 1.2 - Calitate în învăţământul superior

Valoarea totală a proiectului: 1.784.240 lei

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane

Partener: Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

Manager proiect: Prof. univ. dr. Adrian Hatos

 

Obiectivul general: Dezvoltarea curriculară a 5 programe de studiu: Sociologie, Asistenţă Socială, Managementul Serviciilor sociale, Gestiunea Resurselor Umane și Managementul Serviciilor de Asistenţă Socială, prin adaptarea curriculei la cerinţele angajatorilor şi creşterea accesului studenţilor la servicii de calitate (documentare, material didactic, tehnici de formare)

Obiective specifice:

1. Programe de studii mai bune pentru studenţi prin dezvoltarea curriculară a 5 programe (două la nivel de licenţă şi trei la nivel de master)

2. Crearea şi dezvoltarea reţelei SocioPlus între actorii relevanţi (universităţi, mediu de afaceri, autorităţi publice, parteneri sociali

3. Promovarea inovării şi îmbunătăţirea capacităţii universităţilor de a susţine dezvoltarea managementului educaţional

4. Extinderea oportunităţilor de învăţare şi îmbunătăţirea serviciilor de documentare pentru studenţi

 

Grup ţintă:

1. Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi: 10 persoane

2. Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate: 10 persoane

3. Studenţi: 210

4. Membri ai partenerilor sociali în educaţie: 10 persoane

Activitățile proiectului:

A.1 Managementul implementării proiectului

A2. Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare implementării proiectului

A3. Informare, publicitate şi diseminare

A4. Realizarea de studii/analize în vederea ajustării celor 5 programe de studiu pentru corelarea cu piaţa muncii

A5. Elaborare de instrumente de testare/validare a curriculelor

A6. Ajustarea conţinutului şi formei a 2 programe de studiu la nivel de licenţă şi 3 programe de studiu masterale

A7. Crearea şi dezvoltarea reţelei SOCIOPLUS între actorii relevanţi (universităţi, mediu de afaceri, autorităţi publice) în domeniul Sociologie şi Asistenţă Socială

A8. Elaborare şi furnizare program de formare pentru personalul din universităţi şi parteneri sociali

A9. Creare de servicii de documentare îmbunătăţite pentru studenţi

A10. Acţiuni de creştere a accesului la învăţământul superior

You are here Proiecte in curs SocioPLUS