Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Saracia in Oradea. Studiu de diagnoza

Sărăcia în Oradea. Studiu de diagnoză, (diagnoza problemelor sociale în municipiul Oradea)
aprilie 2003, contract cu Consiliul Local al Municipiului Oradea

Principalele obiective propuse:

 •  -stabilirea unor praguri ale sărăciei – aplicabile la cinduţiile municipiului Oradea;
 • - stabilirea numărului de gospodării şi de persoane sărace din municipiul Oradea;
 • - măsurarea profunzimii sărăciei la nivelul municipiului Oradea şi defalcat pe diverse categorii socio-demografice: grupuri de vârstă (copii, tineri, adulţi, bătrâni), categorii ecupaţionale (angajaţi, şomeri, pensionari), stare civilă (necăsătoriţi, căsătoriţi, văduvi, divorţaţi), nivel de intrucţie (studii elementare, medii, vocaţionale-profesionale, superioare) etc.;
 • - stabilirea necesarului de transferuri sociale la nivel global şi defalcat pe categorii de săraci;
 • - stabilirea tipului de servicii pentru diferite categorii de familii aflate sub pragul sărăciei;
 • - stabilirea unui set de criterii folosite de către prestatorii de servicii sociale din municipiu pentru prestarea mijloacelor în alocarea transferurilor sociale;
 • - exploatarea metodologiilor de evaluare a necesităţilor de ajutoare sociale în plan zonal (i.e. de descrirea a nivelului de trai, de identificare şi descriere a problemelor sociale la nivel de unitate teritorială de locuire: vecinătate sau cartier) şi
  - realizarea unei hărţi sociale a municipiului Oradea prin agregarea datelor provenind din anchetă cu date din alte surse, mai ales instituţii publice şi ONG-uri.
 • - formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea procedurilor de relaţii cu publicul ale Administraţiei Sociale Comunitare.
 • evaluarea resurselor de muncă în folosul comunităţii din partea posibililor beneficiari eligibili de ajutoare sociale.

Cercetarea a cuprins următoarele faze:

1. Pregătirea cercetării
a. elaborarea instrumentului de cercetare a fost realizată de colectivul de cercetare.
b. Instrumentele au fost pretestate în mai multe rânduri
c. S-au realizat instrucţiunile necesare şi documentele aferente instrumentului de cercetare
d. Pentru aplicarea numărului de chestionare preconizat au fost selectaţi un număr de 178 de operatori de interviu, studenţi ai specializărilor: Sociologie, Asistenţă Socială, Asistenţă Socială Teologie Ortodoxă, Ştiinţe Politice şi Psihologie.
e. Fiecare operator a fost instruit cu privire la următoarele aspecte ale culegerii datelor de pe teren: - contactarea subiecţilor;
- planificarea aplicării instrumentului de cercetare;
- aplicarea instrumentului de cercetare;
- completarea documentelor aferente instrumentelor de cercetare
f. În plus, fiecare dintre operatori a primit un set de instrucţiuni detaliate referitoare la modalitatea de aplicare a instrumentelor de cercetare.
2. Culegerea datelor
a. perioada de aplicare a instrumentului a fost 10 martie-1 aprilie 2003
b. a fost elaborat un chestionar de verificare, cuprinzând date
3. Verificarea muncii de teren
a. a fost realizată în perioada 10 martie-1 mai 2003, de 11 operatori.
b. verificarea s-a desfăşurat atât telefonic cât şi pe teren, la adresă.
c. operatorii de verificare au aplicat, telefonic sau la adresă, un chestionar special cuprinzând întrebări despre efectuarea interviului, durata acestuia, persoanele cu care s-a efectuat, ca şi întrebări, alese aleator, din chestionarul iniţial.
d. Datele verificării au fost introduse şi confruntate cu chestionarele primite pe teren şi documentele adiacente.
e. Au fost verificate un procent de aproximativ 15% de chestionare.
f. În urma verificării au fost identificate acele chestionare incorect aplicate, care au fost eliminate din baza de date.
4. Introducerea chestionarelor în baza de date
a. a fost realizată în perioada 20 martie-1 mai 2003
b. numărul de operatori de introducere date a fost de 14.
c. această operaţie s-a desfăşurat începând cu primirea primei ture de chestionare de pe teren.
5. Verificarea bazei de date
a. s-a urmărit identificarea greşelilor de introducere şi a eventualelor inadvertenţe în chestionarele aplicate.
b. a fost realizată de personal de specialitate, în perioada 5-20 mai
6. Elaborarea raportului de cercetare.
a. a fost realizată de personal de specialitate, în perioada 5 mai-1 iunie.
b. la baza raportului de cercetare au stat prelucrări complexe, utilizând cele mai noi pachete de programe de baze de date, calcul tabelar, analiză statistică, aplicaţii grafice şi programe specializate de analiză a sărăciei.
c. în perioada amintită au avut loc un număr de 5 consultări cu personalul ASCO, în special pentru documentaţia în vederea realizării obiectivelor nr. 6 (stabilirea unui set de criterii folosite de către prestatorii de servicii sociale din municipiu pentru testarea mijloacelor în alocarea transferurilor sociale) şi 8 (Formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea procedurilor de relaţii cu publicul ale Administraţiei Sociale Comunitare)

 

You are here Proiecte anterioare Saracia in Oradea. Studiu de diagnoza