Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cercetarea fenomenelor educaționale

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane în colaborare cu Centrul de educaţie continuă şi dezvoltare a resurselor umane din cadrul Universităţii din Oradea

organizează

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

CERCETAREA FENOMENELOR EDUCAȚIONALE

Programul este autorizat de Ministerul Educaţiei Naționale şi este creditat cu 21 de credite transferabile

Plan de invatamant CFE (lista disciplinelor studiate)


ADRESABILITATE:

Programul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, în Psihopedagogie specială, Psihologie, Sociologie, specialiștilor care desfăşoară activităţi  instructiv-educative cu antepreşcolari sau preşcolari, activităţi de consiliere psihopedagogică a copiilor şi /sau familiilor etc. precum şi altor categorii de specialişti din învăţământ şi domenii conexe, absolvenţi cu diplomă de licenţă.

ADMITEREA se realizează prin depunerea dosarului candidatului cu următoarele documente:
•    Copie după diploma de licenţă/ absolvire (xerox + original)
•    Copie după certificatul de naştere (xerox+original)
•    Copie după certificatul de căsătorie – după caz (xerox+original)
•    Copie xerox după cartea de identitate
•    Chitanţa care atestă achitarea costurilor de şcolarizare
•    Cerere de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului)
•    3 fotografii tip buletin


COSTURI: Taxa de şcolarizare este de 500 lei. Aceasta se achită la serviciul taxe al universităţii, iar chitanţa se depune în dosarul de înscriere.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 20.02.2017 – 27.02.2017 la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Socio - Umane, telefon 0259/ 408 439.

ABSOLVIREA   programului va permite fiecărui absolvent obţinerea unui Certificat de atestare a competenţelor profesionale eliberat sub egida MEN şi a Universităţii din Oradea.

FINALIZAREA  STUDIILOR  va  consta  în  întocmirea  şi  susţinerea  unui  proiect  tematic  şi/sau  de cercetare la una dintre disciplinele din Planul de învăţământ.
Contact: Dana Şodinca – secretar şef, tel. 0259/ 408 439, Cecilia Sas, coordonator program / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

You are here Cursuri postuniversitare Cercetarea fenomenelor educaționale