Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

 

 

Bine aţi venit pe pagina Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane!


Facultatea noastră funcţionează ca structură distinctă a Universităţii din Oradea începând cu anul 2002, urmare a HG nr. 410/13.05.2002.
În cadrul FSSU vă puteţi pregăti ca specialişti în domeniile Psihologie, Sociologie - Asistenţă Socială şi Ştiinţele educaţiei, la nivel de studii de licenţă şi masterat. În plus, domeniul Sociologie vă pferă posibilitatea desăvârşirii pregătirii de specialitate la nivel de studii doctorale, prin conectarea la cercetarea academică avansată, generând oportunitatea de acces într-un teritoriu academic şi profesional extrem de atractiv.
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane organizează şi programe postuniversitare în specializări mono- sau interdisciplinare.
Procesul de pregătire a specialiştilor din domeniile specifice facultăţii noastre este astfel conceput încât să fie în concordanţă cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din România.    
Oricare dintre specializările existente în facultatea noastră vă oferă posibilitatea dezvoltării propriei personalităţi, atât în plan profesional, cât şi în cel al valorificării disponibilităţilor individuale, a aptitudinilor şi capacităţilor de care dispuneţi, prin numeroasele şi interesantele activităţi extracurriculare care sunt organizate: cercuri studenţeşti orientate spre cercetare, grupuri corale şi de artă plastică, activităţi de voluntariat etc.
Schimburile studenţeşti din cadrul programelor Erasmus vă oferă deschideri către abordări internaţionale ale asimilării cunoştinţelor de specialitate, posibilitatea cunoaşterii modului în care se realizează formarea specialiştilor din domeniile noastre de studii în universităţi din străinătate, oportunitatea de a vă face prieteni printre colegii din diferitele universităţi europene care au acleaşi preocupări etc.
Prin urmare, facultatea noastră este o facultate dinamică, cu multiple parteneriate la nivel naţional şi internaţional, cu un staff academic prestigios şi tânăr, conectată la piaţa muncii atât prin buna pregătire oferită studenţilor cât şi prin atractivitatea profesiilor în care îi pregătim, o facultate în care studenţii învaţă cum să se înţeleagă mai bine pe ei şi lumea în care trăiesc, astfel încât să schimbe viitorul individual şi social.

Ghid de prezentare a Facultății de Științe Socio-Umane pentru anul 2017

 

Conducerea

DECAN Conf. univ. dr. Karla Barth
PRODECANI

Conf. univ. dr. Mihai Marian

Lect. univ. dr. Dragos Darabaneanu

 

Regulamentul de funcționare a Consiliului Facultății de Științe Socio-Umane

MEMBRII CONSILULUI FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

(mandatul 2019-2023)

Numele și prenumele

Funcția didactică /

student

Statutul***

BARTH KARLA MELINDA

Conf.univ.dr.

Decan, Membru titular

MARIAN MIHAI ION

Conf.univ.dr.

Prodecan, Membru titular

DĂRĂBĂNEANU DRAGOȘ

Lect.univ.dr.

Prodecan, Membru titular

OPREA IONUȚ MIHAI

Lect.univ.dr.

Director departemant, Membru titular

DRUGAȘ IOAN MARIUS

Conf.univ.dr.

Director department, Membru titular

FLORESCU MARIA CRISTINA

Conf.univ.dr.

Director department, Membru titular

HATOS ADRIAN

Prof.univ.dr.

Director școală doctorală, Membru titular

BACTER CLAUDIA NASTASIA

Conf.univ.dr.

Membru titular

BODOGAI SIMONA IOANA

Lect.univ.dr.

Membru titular

HĂLMĂJAN ANGELICA

Lect.univ.dr.

Membru titular

CIOBANU NICOLETA RAMONA

Lect.univ.dr.

Membru titular

ERDELI IONUȚ GABRIEL

Lect.univ.dr.

Membru titular

POP ȘERBAN

Student

Membru student

MATIAȘCIUC IOAN MARIUS

Student

Membru student

SILAGHI PETRUȚA

Student

Membru student

LEUCA LAVINIA

Student

Membru student

MORONG MONICA

Student

Membru student

 

Reprezentanții Facultății de Științe Socio-Umane în Senatul Universității

 prof.univ.dr. Dindelegan Camelia

 conf.univ.dr. Roman Daniela

 lect.univ.dr. Bekesi Delia Georgiana

 lect.univ.dr. Cioară Ionel

 

Componenţa consiliilor departamentelor facultăţii

Departamentul de Psihologie conf. univ. dr. Marius Drugaş (director departament)
conf. univ. dr. Delia Bîrle
conf. univ. dr. Carmen Bora
conf. univ. dr. Monica Secui
conf. univ. dr. Alina Decsei-Radu

 

Departamentul de

Sociologie - Asistenţă Socială

lect. univ. dr. Ionuț Oprea (director departament)
 
 
 
 

 

Departamentul de

Științe ale Educației

conf. univ. dr. Cristina Maria Florescu

(director departament)

conf. univ. dr. Karla Barth
lect. univ. dr. Nicoleta Ramona Ciobanu
lect. univ. dr. Ionuț Erdeli
lect. univ. dr. Andra Perțe  

 

 


Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Facultatii de Stiinte Socio-Umane

aprobată în ședința Consiliului FSSU din data de 4.10.2018

 

Comisia de calitate:
Lect.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu – preşedinte
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Lect.univ.dr. Oprea Ionuţ
Lect.univ.dr. Cristina Florescu
Prof.univ.dr. Carmen Popa
Lect.univ.dr. Sorana Săveanu
Lect.univ.dr. Gabriel Roșeanu
Lect.univ.dr. Bottyan Zsolt – reprezentant al sindicatului
Ianţa Felicia – ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor
Nicoleta Fărăianu - ISJ Bihor, reprezentant al angajatorilor
Laurențiu Lazăr, Fundația de Scleroză multiplă
Faur Darian – Student, anul II PS
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP

Comisia socială:
Lect.univ.dr. Oprea Ionuţ – preşedinte
Lect.univ.dr. Dărăbăneanu Dragoş
Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț
Faur Darian – Student, anul II PS
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP
Todoran Răzvan- student an II AS
Morong Monica- student an II PIPP

Comisia de promovarea imaginii:
Conf.univ.dr. Decsei Radu Alina
Conf.univ.dr. Pătroc Dan
Lect.univ. dr. Perţe Andra
Lect.univ.dr. Săveanu Sorana
Faur Darian – Student, anul II PS
Morong Monica- student an II PIPP

Comisia de relatii internationale si mobilităţi studenţi străini:
Conf. univ. dr. Bîrle Delia – Responsabil FSSU -responsabil departamental / Departamentul de Psihologie
Conf.univ.dr. Simona Laurian Fitzgerald – responsabil departamental / Departamentul de Stiinte ale Educatiei
Lect.univ.dr. Daniela Maci- responsabil departamental/Departamentul de Sociologie-Asistenta sociala (01.11.2016)
Dana Șodinca - secretar şef facultate

Comisia de specialitate pentru recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii:

Departament Sociologie-Asistență Socială
Prof.univ.dr. Bălţătescu Sergiu
Lect.univ.dr. Bottyan Zsolt
Lect.univ.dr. Oprea Ionuţ
Lect.univ.dr. Dejeu Gheorghe

Departament Psihologie
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Conf.univ.dr. Bîrle Delia
Conf.univ.dr. Secui Monica
Lect.univ.dr. Cioară Marius

Departament Științe ale educației
Conf.univ.dr. Barth Karla
Lect.univ.dr. Cristina Florescu
Lect.univ.dr. Raluca Răcășan

Comisia pentru traducerea suplimentului la diploma
Conf.univ.dr. Simona Laurian Fitzgerald
Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț
Lect.univ.dr. Gabriel Roșeanu
Lect.univ.dr.Coturbaș Lioara
Lect.univ.dr. Ciobanu Nicoleta

Comisia de Prevenire și Stingere a incediului și Protecția Muncii
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Lect.univ.dr. Erdeli Ionuț
Lect.univ.dr. Dejeu Gheorghe
Todoran Răzvan- student an II AS

Comisia de Inventar
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Lect.univ.dr. Stan Rosana
Lect.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu
Lect.univ.dr. Ardelean Denisa
Nagy Simona, laborant

Comisia de cazare:
Lect.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu – preşedinte
Șodinca Dana
Faur Darian – Student, anul II PS
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP
Todoran Răzvan- student an II AS
Morong Monica- student an II PIPP

Comisia de acordare a burselor:
Lect.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu – preşedinte
Șodinca Dana
Faur Darian – Student, anul II PS
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP
Todoran Răzvan- student an II AS
Morong Monica- student an II PIPP

Comisia de etică:
Conf.univ.dr. Karla Barth- președinte
Conf..univ.dr. Cristina Florescu
Conf.univ.dr. Drugaș Marius
Lect.univ.dr. Oprea Ionuţ
Prof.univ.dr. Adrian Hatos
Leuca Lavinia- Studentă, anul II PIPP

 

You are here Orar