Revista / The Journal

Analele Universităţii din Oradea

Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenta Sociala

Revistă cu apariţie anuală
ISSN (print): 1583-4093, Cod CNCSIS: 855

ISSN (online): 2344 – 6080

Revistă editată de Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea, România

Adresa  redacţiei:

Universitatea din Oradea; Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială

Str. Universităţii, nr. 1-5, Oradea, jud. Bihor, cod: 410087 România

Tel/fax.: (040)0259408766

analeuosfas@gmail.com

 Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială, este o revistă cu acces liber, care asigură publicarea anuală de lucrări științifice în toate domeniile de interes din cadrul ştiinţelor sociale. Revista a fost editată fără întrerupere din 2002.

 Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială, este indexată în EBSCO, UlrichsWeb, Index Copernicus.

Jurnalul încurajează transmiterea de manuscrise care îndeplinesc criteriile generale de excelență științifică, și va publica articole originale în cercetarea de bază şi cea aplicată, studii de caz, comentarii critice, studii și eseuri.

………………………………………………………………………………………………………………….

Annals of the University of Oradea

Sociology – Philosophy – Social Work Fascicle

Annual publication

ISSN (print): 1583-4093, Cod CNCSIS: 855

ISSN (online): 2344 – 6080

Journal edited by Sociology and Social Work Department, Faculty of Social-Humanistic Sciences, University of Oradea, Romania

 Address:

University of Oradea, Faculty of Social-Humanistic Sciences, Sociology and Social Work Department, Universitatii Street no 1-5, Oradea, Bihor County, 410087, Romania

Tel/fax.: (040)0259408766

analeuosfas@gmail.com

Annals of the University of Oradea, Sociology-Philosophy-Social Work Fascicle is an open access journal that provides the yearly publication of scientific papers in all areas of the subject. It has been edited uninterruptedly since 2002.

Annals of the University of Oradea, Sociology-Philosophy-Social Work Fascicle is indexed in EBSCO, UlrichsWeb, Index Copernicus.

The journal welcomes the submission of manuscripts that meet the general criteria of significance and scientific excellence, and will publish original articles in basic and applied research, case studies, critical reviews, surveys and essays.