Stimate colege/Stimati colegi

Începând cu data de 15.11.2021, activitatea didactică de predare, învățare și evaluare de la programele de licență și master, se va desfasura conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 21.10.2021, conform căruia ”La finalul perioadei, toate facultățile vor relua activitățile, conform planificării de la 01.10.2021

Rector,

Prof.univ.dr.ing,habil Constantin Bungau


 HCA activitate didactica